درباره ما

گیتی پلی یک سایت کاربر محور است که کاربران می توانند ویدئو های خود را بارگذاری کنند و با دیگران به اشتراک بگذارند .