حوادث

حمله پهپادی یمن به امارات
01:19
mohsen2021
3 بازدید · 9 روزها
فوران کوه آتش فشان
00:00
clipfa00
56 بازدید · 2 سال ها
نجات خدمه کشتی در حال غرق شدن
00:00
clipfa00
41 بازدید · 2 سال ها